Onze school

Het Kompaan College is een samenwerkingsschool die ontstaan is door het samengaan van 't Beeckland in Vorden, de vmbo-afdeling van Het Stedelijk Zutphen en de mavo van het Baudartius in Zutphen. 

Het Kompaan College staat voor samen optrekken, samen leren en samen ervaren. Niet alleen binnen school, maar juist ook daarbuiten! Wij sluiten graag aan bij de wereld van onze leerlingen, bij wat zij nodig hebben en bij hun talenten. Dat maakt het leren leuk en daarmee gaan zij goed voorbereid naar een vervolgopleiding. 

Wij zijn telkens bezig onderwijs te ontwikkelen waarin het leren door te doen en het leren op een manier die bij onze leerlingen past centraal staat. Hierdoor wordt het voor de hen al duidelijk wat zij al weten en kunnen, maar ook wat er nog geleerd moet worden. 

Identiteit

Het Kompaan College is ontstaan uit een samenwerking uit het vmbo van het Baudartius College (protestants-christelijke school), het Ulenhof College – locatie ’t Beeckland (christelijke school) en het vmbo van Het Stedelijk Zutphen (openbare school). Leerlingen en medewerkers zijn ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing, geaardheid of sociaal-culturele achtergrond welkom op onze school. Onze identiteitscommissie draagt zorg voor invulling van de protestants-christelijke identiteit.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding op het Kompaan College is in handen van directeur Roos Willemsen. Samen met drie locatieleiders en zeven coördinatoren geeft zij leiding aan de school. Wanneer je hier klikt, kom je op de pagina met de contactgegevens van de schoolleiding per locatie.

Het Kompaan College valt onder de samenwerkingsstichting Achterhoek VO. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur; mevrouw M.W. van Hattum (voorzitter) en mevrouw A.C. de Visch Eybergen (bestuursvoorzitter). Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur. Informatie over de stichting is terug te lezen op de pagina "organisatie"

Locaties

Het Kompaan College drie locaties, namelijk in:

Vorden, hier volgen leerlingen de vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg of mavo-XL; 
Zutphen (locatie Wijnhofstraat), hier volgen leerlingen de vmbo basis- kaderberoepsgerichte leerweg; 
Zutphen (locatie Isendoornstraat), hier volgen leerlingen mavo-XL en mavo-opstroom.

Er zijn veel overeenkomsten tussen de locaties zoals coaching, werken aan beroepsvaardigheden, leren door doen, leuke activiteiten, etc. Maar wat zijn eigenlijk de verschillen? We hebben deze per locatie op een rijtje gezet.

Locaties Het Hoge & Nieuwstad in Vorden
Niveaus: basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerwegen en mavo-XL; (voor leerlingen met een mavo of mavo/havo advies);
De mogelijkheid om extra “Sport & Gezondheid” te kiezen;
Alle leerlingen hebben dezelfde les- en pauzetijden;
Kleiner gebouw;
Goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Locatie Wijnhofstraat in Zutphen
Niveaus: basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg;
De mogelijkheid om extra “Kunst & Cultuur” te kiezen;
Kleiner gebouw;
Onderbouw en bovenbouw hebben verschillende les- en pauzetijden;
Minder goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Locatie Isendoornstraat in Zutphen
Niveaus: mavo-XL en mavo-opstroom
De mogelijkheid om extra “Kunst & Cultuur” te kiezen;
Alle leerlingen hebben dezelfde les- en pauzetijden;
Zit je in een groot gebouw waarin ook leerlingen van het Eligant Lyceum les krijgen;
Goed bereikbaar met openbaar vervoer: het station is dichtbij (vijf minuten lopen);
Volg jij leuke modules, zoals bijvoorbeeld Frans, het repair café of weerbaarheidstraining.

Bekijk voor de bezoek- en contactgegevens de pagina contact.

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp