Onze school

Het Kompaan College is één sterk regionaal vmbo waarbij een samenwerking tot stand is gekomen tussen de vmbo afdelingen van het voormalige Ulenhofcollege – locatie ’t Beeckland, het Baudartius College en het Stedelijk. Het Kompaan College biedt onderwijs aan leerlingen met een basisschooladvies voor vmbo basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte-, gemengde of theoretische leerweg.

Leren door doen is onze aanpak. Op het Kompaan College wordt geleerd binnen én buiten de school. We werken daarom samen met bedrijven in onze omgeving, en deze omgeving is de school. Hierdoor leren leerlingen voor beroepen van de toekomst en is het onderwijs tegelijkertijd aangesloten bij de belevingswereld van onze leerlingen. Leerlingen leren in een inspirerende leeromgeving met een toekomstgerichte uitstraling. Een leeromgeving waar de vakmensen van de toekomst worden opgeleid, waar de leerlingen én de regio samen trots op zijn. Een vmbo-school om trots op te zijn, een school waarin je leert om trots op jezelf te zijn.

Identiteit

Het Kompaan College is ontstaan uit een samenwerking uit het vmbo van het Baudartius College (protestants-christelijke school), het Ulenhof College – locatie ’t Beeckland (christelijke school) en het vmbo van Het Stedelijk Zutphen (openbare school). Leerlingen en medewerkers zijn ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing, geaardheid of sociaal-culturele achtergrond welkom op onze school. Onze identiteitscommissie draagt zorg voor invulling van de protestants-christelijke identiteit.

DAgelijkse leiding

De dagelijkse leiding op het Kompaan College is in handen van directeur Roos Willemsen. Samen met drie locatieleiders en zeven coördinatoren geeft zij dagelijks leiding aan de school. Wanneer je hier klikt, kom je op de pagina met de contactgegevens van de schoolleiding per locatie.

Het Kompaan College valt onder de samenwerkingsstichting Achterhoek VO. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur; De heer H.J. van der Esch (voorzitter) en mevrouw M.W. van Hattum. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur. Informatie over de stichting is terug te lezen op de pagina "organisatie"

Locaties

Het Stedelijk, het Baudartius in Zutphen en 't Beeckland in Vorden gaan dus verder als één nieuwe school met twee nieuwe vestigingen. Eén in Zutphen en één in Vorden. Voorlopig blijven de huidige drie locaties bestaan, maar het doel is om zo spoedig mogelijk de twee nieuwe locaties te openen.

De drie huidige locaties zijn:
Vorden (Het Hoge en Nieuwstad), vmbo basis- kaderberoepsgerichte leerweg en mavo-XL 
Zutphen (Isendoornstraat), mavo-XL
Zutphen (Wijhofstraat), vmbo basis- kaderberoepsgerichte leerweg 

Voor de bezoek- en contactgegevens verwijzen wij u graag naar de pagina contact.

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp