Het Kompaan College - De vmbo-school van de Achterhoek


Het Kompaan College heeft drie vmbo-leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg (bb), de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en mavo-XL. De drie leerwegen duren vier jaar en hebben een onderbouw én een bovenbouw van twee jaar.

Deze leerwegen verschillen van elkaar in niveau en omvang van beroepsgericht en theoretisch onderwijs en bereiden je voor op het mbo.
Wat kies jij?

Volg jij de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg? Dan kun je kiezen voor een van onderstaande  profielen;

  • Bouw, wonen en interieur (locatie Zutphen)  
  • Produceren, installeren en energie (locatie Zutphen)
  • Zorg en welzijn (locatie Zutphen)
  • Dienstverlening en producten (locatie Zutphen of Vorden)
  • Horeca, bakkerij en recreatie (locatie Vorden)
  • Media, vormgeving en ICT (locatie Vorden)

Volg jij de gemengde of theoretische leerweg (mavo-XL)? Dan kun je op beide locaties examen doen in het profiel;

  • Dienstverlening en prodcuten - economie 
  • Dienstverlening en producten - techniek 
  • Dienstverlening en producten - zorg en welzijn 

In welk profiel je examen doet, is afhankelijk van je vakkenpakketkeuze. 

Profielen

Wanneer je een advies hebt gekregen voor de basisberoeps- of kaderberoepsgerichte leerweg kies je in leerjaar 3 voor een beroepsprofiel waarin jij eindexamen doet. 

Als je het advies hebt gekregen voor de gemengde/theoretische leerweeg (mavo), dan volg je geen profiel maar een praktijkvak. Het vakkenpakket waarin jij examen doet, kies je ook in leerjaar 3. Jouw vakkenpakket vomt uiteindelijk een profiel. 

Het maakt niet uit welk beroepsprofiel of praktijkvak je volgt, uiteindelijk ga je van school met een vmbo-diploma waarmee je toegelaten wordt tot verschillende opleidingen.