Ons verhaal

Het Kompaan College is een samenwerkingsschool die in januari 2019 ontstaan is door het samengaan van het Baudartius College (protestants-christelijke school), het Ulenhof College – locatie ’t Beeckland (christelijke school) en het vmbo van Het Stedelijk Zutphen (openbare school). Door alle vmbo-afdelingen samen te voegen is er één regionale vmbo-school ontstaan. 

De dagelijkse leiding is in handen van Roos Willemsen (directeur) in samenwerking met drie locatieleiders en leerjaar coördinatoren. 

Daarnaast zijn leerlingen en medewerkers ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing, geaardheid of sociaal-culturele achtergrond welkom op onze school. Onze identiteitscommissie draagt zorg voor invulling van de protestants-christelijke identiteit.

Leren door Doen!

Wij zijn telkens bezig ons onderwijs te ontwikkelen,  waarbij de onderwerpen ‘leren door doen’ en ‘leren op een manier die bij onze leerlingen’ past centraal staan. Dit doen wij door maandelijks vaksecties de mogelijkheid te bieden om elkaar te komen. Dit gebeurt tijdens de zogenaamde Kompaanmiddagen. Tijdens deze middagen overleggen de vaksecties met elkaar wat er goed gaat of wat juist beter kan, zodat onze pijlers telkens terug komen binnen ons onderwijs.