De MR van het Kompaan College

Het Kompaan College heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan bestaande uit personeelsleden, ouders en leerlingen. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over allerhande schoolzaken en over een aantal zaken moet de schoolleiding advies of instemming vragen van de MR. Ongeveer één keer per maand komt de raad bij elkaar tijdens een (openbare) vergadering.

De MR-leden zijn:

Joost van den Born (voorzitter (OP))
Jacqueline de Jong (mede-voorzitter en lid als OOP)
Marcel Overvelde (lid als OP)
Marije Gerritsen (lid als OP)
Marjan Verkerk (lid als OOP)

Hetty Pelgrum (lid als ouder)
Afke Veltman (lid als ouder)
Elly Mulder (lid als ouder)
Nienke Welle (lid als ouder)
Zuzanne Buitenhuis (lid als ouder)


Notulen

Van elke vergadering worden notulen gemaakt door de notulist (zij is geen lid van de MR). Deze notulen zijn openbaar voor medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen. De notulen zijn op te vragen bij de voorzitter van de MR door een e-mail te sturen. 

Contact met de MR

Wil je (leerling of ouder/verzorger) toetreden tot de MR? Stuur dan een e-mail. Ook met vragen en/of opmerkingen kun je hiernaartoe mailen.