Bb- en kb-leerlingen zijn meestal praktisch ingesteld (zij werken liever met hun handen dan dat zij theorie leren), maar het belangrijkste verschil tussen deze leerwegen is dat in de bb-leerweg het niveau en tempo lager ligt ten opzichte van de kb-leerweg.

In de eerste twee jaar krijg je les in algemene vakken zoals, Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen en mens & maatschappij . Daarnaast ga je bij ons op school vanaf de eerste klas aan de slag met beroepsvaardigheden. Je leert initiatief nemen, samenwerken, planmatig en zelfstandig werken, presenteren, ondernemen, luisteren en flexibel zijn. Stap voor stap ontdek je waar jouw talenten liggen en wat je leuk vindt. Hierdoor kun je steeds beter antwoord geven op de vragen 'wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?'.

In de eerste twee jaar (onderbouw) maak je kennis met beroepsgerichte vakken. Zo ontdek je wat je leuk vindt, wat bij je past en wat juist niet. Voor het begin van het derde leerjaar kies je één profiel waarin je ook examen doet. 

Leerlingen die hun diploma behalen binnen de basisberoepsgerichte leerweg, stromen op het mbo in op niveau 2.
Leerlingen die hun diploma behalen binnen de kaderberoepsgerichte leerweg, stromen op het mbo in op niveau 3 of 4.