Leren Kiezen

Tijdens je jaren bij ons op school, moet je een aantal belangrijke keuzes maken. Bijvoorbeeld: welke vakken kies ik in het tweede en derde leerjaar en welke opleiding ga ik volgen na het behalen van mijn diploma?

Vanaf leerjaar 1 zorgt de LOB-expert, samen met jouw coach, ervoor dat je kennismaakt met verschillende beroepen, zodat jij steeds beter leert wat je leuk of niet leuk vindt. Kortom: de LOB-expert weet veel over studies, vervolgopleidingen en beroepen.

Op deze pagina komt informatie te staan die te maken heeft met 'leren kiezen'. Denk aan keuzeformulieren, kalender open dagen van mbo-scholen, filmpjes, etc. 

Op het Kompaan College is Sandra Goulmy de LOB-expert. Je kunt haar bereiken door een mail te sturen of via Teams. 

Wat is LOB?

Op het Kompaan college is loopbaan oriëntatie en begeleiding (lob) een belangrijk onderdeeldeel van het onderwijs. We vinden het niet alleen belangrijk dat je een verstandige keuze maakt voor je profiel, vakkenpakket of vervolgopleiding maar ook dat je leert hoe je (deze) keuzes maakt. Je gaat tijdens je schooltijd veel ervaringen opdoen in verschillende profielen en richtingen. Door over deze ervaringen te praten (met je coach en je ouders/verzorgers) kom je erachter wat je wel en niet leuk vindt om te doen, maar ook of je er goed in bent. Dit helpt bij het maken van een verstandige keuze. Kortom: LOB is dus oriëntatie en begeleiding in het proces van kiezen. 

Om een juiste keuze te maken, organiseren wij activiteiten die helpen in dit proces. Denk hierbij aan; informatieavonden, gastlessen, stages, workshops, meeloopdagen, etc.). Hier beginnen we al mee in leerjaar 1 en gaat door tot en met examen in leerjaar 4. Je ziet; je staat er niet alleen voor op het Kompaan College!

Kiezen op het Kompaan

Op het Kompaan College kun je vanaf leerjaar 3 kiezen uit zes profielen, mits je de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg volgt. Voor de mavo-XL leerlingen vormen het vakkenpakket het uiteindelijke profiel. 

✔ Bouw, Wonen en Interieur (locatie Zutphen)
✔ Horeca, Bakkerij en Recreatie (locatie Vorden)
✔ Dienstverlening & Producten (locatie Vorden of Zutphen)
✔ Media, Vormgeving & ICT (locatie Vorden)
✔ Zorg & Welzijn (locatie Zutphen)
✔ Produceren, Installeren en Energie (locatie Zutphen).