Inspraak op het Kompaan College

Op het Kompaan College vinden wij het erg belangrijk dat iedereen gehoord wordt. Dit zodat wij ons onderwijs en de sfeer op school zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen en passend is bij onze leerlingen.  Hiervoor hebben wij één keer maand een Kompaanmiddag, waarbij medewerkers met elkaar praten over hun vak, de lesmethoden en de manier van lesgeven. 

Daarnaast is er de medezeggenschapsraad (MR). Medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen praten tijdens de vergaderingen over bestuurlijke en onderwijs zaken, zodat een besluit niet alleen genomen wordt uit het oogpunt van de schoolleiding.
Ook hechten wij waarde aan de visie en mening van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. Daarom is er een leerlingenraad en een ouderklankbordgroep. Kijk op 'hun' eigen pagina om te lezen wat zij zoal doen 😊.