Dagelijkse leiding

Roos Willemsen is de directeur van het Kompaan College. Zij zorgt voor het dagelijks bestuur binnen de school en geeft leiding aan de medewerkers. Zij werkt nauw samen met de locatieleiders, die de dagelijkse gang van zaken regelen op de locaties. De locatieleiders krijgen hulp van leerjaar coördinatoren. Als er tijdens een schooldag iets aan de hand is of als je hulp nodig hebt en je coach is niet op school, dan kun je altijd bij hen terecht. Hetzelfde geldt ook voor je ouders/verzorgers. 

Hieronder staat de contactinformatie per locatie weergegeven van de locatieleiders en de coördinatoren. De contactgegevens van de coach krijgen leerlingen en hun ouders/verzorgers, zodra de naam van de coach bekend is. 

      "Hier word ik gezien en kan ik altijd bij iemand terecht"

Dagelijkse leiding Zutphen

Locatieleiding Zutphen

Bart van Toor, locatieleider 
Mailadres; bart.vantoor@kompaancollege.nl


Harmke ten Have, coördinator leerjaar 1 
Mailadres; harmke.tenhave@kompaancollege.nl

Barbara Splithof, coördinator leerjaar 2 
Mailadres; barbara.splithof@kompaancollege.nl

Dirk-Jan Ligtenbarg,  coördinator leerjaar 3
Mailadres; dirkjan.ligtenbarg@kompaancollege.nl

Bart Nengerman, coördinator leerjaar 4
Mailadres; bart.nengerman@kompaancollege.nl

Dagelijkse leiding Vorden

Locaties Het Hoge & Nieuwstad

Inge Vrieze, locatieleider
Mailadres; inge.vrieze@kompaancollege.nl

Heleen Huisman, coördinator leerjaar 1&2
Mailadres; heleen.huisman@kompaancollege.nl

Lars Krabbenborg, coördinator leerjaar 3&4
Mailadres; lars.krabbenborg@kompaancollege.nl