Onze visie

Op onze school staat de ontwikkeling van de individuele leerling centraal. Voorop staat het belang onderwijs te krijgen, waarin de leerling zijn talenten optimaal kan ontwikkelen, de schoolloopbaan succesvol op het eigen niveau af kan ronden en kansen krijgt op een goede baan en werkomgeving in de toekomst.

Ons onderwijs helpt leerlingen zich voor te bereiden op het leven en het werken in een complexe samenleving, die hoge eisen stelt aan het deelnemen in allerlei sociale verbanden en levenslang leren. Onze medewerkers hebben hierin een voorbeeldfunctie. Wij bieden de best mogelijke werkomgeving voor mensen die onze passie voor onderwijs aan vmbo-leerlingen delen. Samen bieden wij onze leerlingen onderwijs dat gericht is op een mooie toekomst.

Wij gaan ervan uit dat een betekenisvolle leeromgeving onze leerlingen echt motiveert om te leren. Door middel van praktijk-realistisch onderwijs en een actieve leermethode zorgen we ervoor dat de leerlingen gemotiveerd en actief aan de slag zijn met de leerstof en daar zelf betekenis aan kunnen geven. Wij zijn gericht op het versterken van de leervaardigheden en de leerhouding van leerlingen. Daarbij gaan we ervan uit dat, wanneer het voor leerlingen duidelijk zichtbaar is wat zij hebben geleerd, dit hen stimuleert om zelf hun prestaties nog meer te verbeteren (en/of te leren van feedback)’.

Onze missie

Leren door doen is onze aanpak. Op het Kompaan College leren we binnen én buiten de school. We
werken daarom samen met bedrijven in onze omgeving. De omgeving is dus eigenlijk de school. Hierdoor leren leerlingen voor beroepen van de toekomst en is het onderwijs tegelijkertijd aangesloten bij de belevingswereld
van onze leerlingen. Leerlingen leren in een inspirerende leeromgeving met een toekomstgerichte
uitstraling. Een leeromgeving waar de vakmensen van de toekomst worden opgeleid, waar de
leerlingen én de regio samen trots op zijn. Een vmbo-school om trots op te zijn, een school waarin je
leert om trots op jezelf te zijn.

Onze pijlers

Het onderwijs dat aangeboden wordt op het Kompaan College is in ontwikkeling. De komende jaren wordt toegewerkt naar het aanbieden van een eigentijdse, nieuwe vorm van onderwijs waarin de volgende onderwijs ontwerp pijlers verankerd zitten:

Sluit aan bij jouw talent!
Sluit aan bij wat jij nodig hebt!
Sluit aan bij jouw wereld!

Bovenstaande onderwijs pijlers helpen het Kompaan College het onderwijsaanbod en de extra ondersteuning in de school vorm te geven. Daarnaast geven zij richting aan zowel de cognitieve als sociale ontwikkeling van de leerlingen.

Sluit aan bij jouw wereld!
Door het bieden van uitdagingen en door de kracht van feedback helpen wij leerlingen om hun prestaties te verbeteren (leren zichtbaar maken).

Sluit aan bij wat jij nodig hebt!
Wij maken persoonlijke leerroutes voor leerlingen zodat elke leerling op zijn eigen niveau onderwijs volgt (maatwerk).


Sluit aan bij jouw talent!

Wij halen in ons onderwijs de omgeving binnen en gaan actief de omgeving in zodat leerlingen binnen én buiten de school leren en werken aan echte opdrachten, zij leren door te doen en ervaren en hierop te reflecteren (praktijk-realistisch leren).