Een mavo die eXtra leuk is!


De mavo-XL is een kleinschalige afdeling binnen het Kompaan College en is voor leerlingen met een mavo- of mavo- havo advies.

Een mavoleerling is over het algemeen geen leerling die alleen maar met zijn neus in de boeken wil zitten, maar ook geen leerling die de hele dag met zijn handen wil werken. De meeste mavoleerlingen willen van beide een beetje en daar hebben wij ons onderwijs op aangepast. Op de mavo-XL leer je naast theorie vooral door te doen. Een mooie combinatie van 'uit je hoofd leren' en 'ervaringen opdoen'. Daardoor wordt het leren veel leuker!

Je krijgt les in algemene vakken zoals, Engels, Nederlands, Duits, wiskunde/rekenen, mens & maatschappij en mens & natuur, gymnastiek, kunst en muziek. Naast deze 'gewone' vakken krijg je ook het vak XL. Tijdens deze lessen werk je aan beroepsvaardigheden en leer je door te doen. Leren door te doen realiseren we door leerlingen aan projecten te laten werken waar steeds een duidelijke vraag centraal staat. Deze vraag wordt gesteld door echte opdrachtgevers binnen én buiten de school.

Door het werken aan deze projecten leer je initiatief nemen, samenwerken, planmatig en zelfstandig werken, presenteren, ondernemen, luisteren en flexibel zijn. Stap voor stap ontdek je waar jouw talenten liggen en wat je leuk vindt. Je kunt steeds beter antwoord geven op de vragen 'wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?'.

Door het maatwerk op onze school kun je werken in je eigen tempo, op je eigen niveau én op de manier die het beste bij je past. Naast de mogelijkheid tot maatwerk voor jou als persoon, heeft elke leerling iedere dag keuzetijd in het lesrooster. In deze keuzetijd kijk je zelf voor welk vak of aan welke opdracht je wilt gaan werken.

Omdat alle leerlingen een beroepsgericht vak volgen, sluit de mavo-XL beter aan op het vervolgonderwijs. Meer dan 90% van de mavoleerlingen in Nederland gaat na de mavo verder op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Doordat je dan al een beroepsgericht vak hebt gevolgd, is de overstap een stuk eenvoudiger.

Ook voor leerlingen die een mavo- havoadvies krijgen van de basisschool, is de mavo-XL een goede vervolgstap, maar zij kunnen ook naar de mavo-opstroomklas!

Na vier jaar haal je bij ons een mavo (vmbo gl/tl) diploma mét één extra beroepsvak. Leerlingen die hun diploma behalen op het vmbo gl/tl niveau, stromen doorgaans op het mbo in op niveau 4.