Basisadviezen op school

(20-3-2023)

Nu het coronavirus al een tijdje op zijn retour is, hebben wij van de overheid het onderstaande bericht ontvangen;

Zelftesten niet meer nodig
Een zelftest doen bij klachten wordt niet langer geadviseerd. Wel adviseert het OMT om bij klachten die passen bij een luchtweginfectie (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn etc.) voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals thuisblijven als je je ziek voelt en contact met kwetsbare mensen vermijden. De adviezen zijn te vinden op rijksoverheid.nl.