"Hier word ik gezien en kan ik altijd bij iemand terecht"

Dagelijkse leiding

Roos Willemsen is de directeur van het Kompaan College. Zij zorgt voor het dagelijks bestuur binnen de school en geeft leiding aan de medewerkers. Zij werkt nauw samen met de locatieleiders, die de dagelijkse gang van zaken regelen op de locaties. De locatieleiders krijgen hulp van leerjaar coördinatoren. Als er tijdens een schooldag iets aan de hand is of als je hulp nodig hebt en je coach is niet op school, dan kun je altijd bij hen terecht. Hetzelfde geldt ook voor je ouders/verzorgers. 

Hieronder staat de contactinformatie per locatie weergegeven van de locatieleiders en de coördinatoren. De contactgegevens van de coach krijgen leerlingen en hun ouders/verzorgers, zodra de naam van de coach bekend is. 

Dagelijkse leiding Zutphen

Locatie Isendoornstraat

Bart van Toor, locatieleider 
Mailadres; bart.vantoor@kompaancollege.nl

Dirk-Jan Ligtenbarg,  coördinator leerjaar 1-4 
Mailadres; dirkjan.ligtenbarg@kompaancollege.nl

Locatie Wijnhofstraat 

Janneke Veldhuis, locatieleider Wijnhofstraat
Mailadres; janneke.veldhuis@kompaancollege.nl

Roel Pasman, coördinator leerjaar 1 
Mailadres; roel.pasman@kompaancollege.nl

Barbara Splithof, coördinator leerjaar 2 
Mailadres; barbara.splithof@kompaancollege.nl

Roel Pasman, coördinator leerjaar 3
Mailadres; roel.pasman@kompaancollege.nl

Bart Nengerman, coördinator leerjaar 4
Mailadres; bart.nengerman@kompaancollege.nl

Dagelijkse leiding Vorden

Locaties Het Hoge & Nieuwstad

Inge Vrieze, locatieleider
Mailadres; inge.vrieze@kompaancollege.nl

Heleen Huisman, coördinator leerjaar 1&2
Mailadres; heleen.huisman@kompaancollege.nl

Gerry Roeterdink, coördinator leerjaar 3&4
Mailadres; gerry.roeterdink@kompaancollege.nl