Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs

Het Kompaan College heeft drie vmbo-leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg (bb), de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en vmbo GL/TL (mavo-XL). De drie leerwegen duren vier jaar en hebben een onderbouw én een bovenbouw van twee jaar. 

Deze leerwegen verschillen van elkaar in niveau en omvang van beroepsgericht en theoretisch onderwijs en bereiden je voor op het MBO.

Mavo-XL

De mavo-XL is een kleinschalige afdeling binnen het Kompaan College en is voor leerlingen met een mavo of mavo/havo advies. Een mavoleerling is over het algemeen geen leerling die alleen maar met zijn neus in de boeken wil zitten, maar is ook geen leerling die de hele dag met zijn handen wil werken. De meeste mavoleerlingen willen van beiden een beetje en daar hebben wij ons onderwijs op aangepast. Op de mavo-XL leer je naast theorie vooral door te doen. Een mooie combinatie van 'uit je hoofd leren' en 'ervaringen opdoen'. Daardoor wordt  het leren veel leuker!

Je krijgt les in algemene vakken zoals Engels, Nederlands, Duits, wiskunde/rekenen, mens en maatschappij (aardrijkskunde en geschiedenis) en natuur en techniek (biologie en natuur-scheikunde), gymnastiek, kunst en muziek. Naast deze 'gewone' vakken krijg je ook het vak XL. Tijdens deze lessen ga je projectmatig aan de slag met opdrachten uit de praktijk. Vanaf leerjaar 1 ga je op bezoek bij bedrijven om meer te leren over het bedrijf een aan de slag te gaan met een echte vraag gesteld door de bedrijven zelf. 

Daarnaast ga je bij ons op school vanaf de eerste klas aan de slag met beroepsvaardigheden. Je leert initiatief nemen, samenwerken, planmatig en zelfstandig werken, presenteren, ondernemen, luisteren en flexibel zijn. Stap voor stap ontdek je waar jouw talenten liggen en wat je leuk vindt. Je kunt steeds beter antwoord geven op de vragen 'wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?'. 

Door het maatwerk op onze school kun je werken in je eigen tempo, op je eigen niveau én op de manier die het beste bij je past. Naast de mogelijkheid tot maatwerk voor jou als persoon, heeft elke leerling iedere dag keuzetijd in het lesrooster. In deze keuzetijd kijk je zelf voor welk vak of aan welk e opdracht je wilt gaan werken. 

Omdat alle leerlingen een beroepsgericht vak volgen, sluit onze mavo beter aan op het vervolg onderwijs. Meer dan 90% van de mavo-leerlingen in Nederland gaat na de mavo verder op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Doordat je dan al een beroepsgericht vak hebt gevolgd, is de overstap een stuk eenvoudiger. 

Ook voor leerlingen die een mavo/havo advies krijgen van de basisschool, is de mavo-XL een goede vervolgstap! Binnen het lesprogramma worden leerlingen meer dan voldoende uitgedaagd. Omdat we maatwerk bieden, kunnen leerlingen voor één of meerdere vakken het programma op havo niveau volgen. Voor alle leerlingen geldt: als het beter past bij jouw ontwikkeling, kun je tussentijds overstappen naar de havo.

Na vier jaar haal je bij ons een mavo (vmbo gl/tl) diploma mét één extra beroepsvak. Leerlingen die hun diploma behalen op het vmbo gl/tl niveau, stromen op het MBO in op niveau 4. 

 

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp