Bb- en kb-leerlingen zijn meestal praktisch ingesteld (zij werken liever met hun handen dan dat zij theorie leren), maar het belangrijkste verschil tussen deze leerwegen is dat in de bb-leerweg het niveau en tempo lager liggen ten opzichte van de kb- leerweg.

In de eerste twee jaar krijg je les in algemene vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, mens & maatschappij (aardrijkskunde en geschiedenis). Daarnaast ga je bij ons op school vanaf de eerste klas aan de slag met beroepsvaardigheden. Je leert initiatief nemen, samenwerken, planmatig en zelfstandig werken, presenteren, ondernemen, luisteren en flexibel zijn. Stap voor stap ontdek je waar jouw talenten liggen en wat je leuk vindt. Hierdoor kun je steeds beter antwoord geven op de vragen 'wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?'.

In de eerste twee jaar (onderbouw) maak je kennis met (een) beroepsgerichte vak(ken). Zo ontdek je wat je leuk vindt, wat bij je past en wat juist niet. Als je les volgt op de locatie aan de Wijnhofstraat in Zutphen of Het Hoge in Vorden, dan kies je in het derde jaar één profiel waarin je ook examen doet. 

Leerlingen die hun diploma behalen op het basisberoepsgerichte leerweg niveau, stromen op het mbo in op niveau 2.
Leerlingen die hun diploma behalen op het kaderberoepsgerichte leerweg niveau, stromen op het mbo in op niveau 3 of 4.