Welkom op de pagina voor ouders/verzorgers!

Deze pagina is gemaakt voor ouders/verzorgers van een kind die onderwijs volgt aan het Kompaan College. Hieronder staat beschreven waarom we deze pagina hebben gemaakt en wat u zoal kunt vinden op deze pagina. 

Informatie
Omdat we samen met u werken aan de toekomst van uw kind, vinden wij het ook belangrijk dat u altijd beschikking heeft over informatie die belangrijk, interessant of leuk is. Wij sturen informatie altijd per mail en deze ontvangt u op het mailadres dat in Som geregistreerd staat. Uw kind ontvangt informatie via het school  e-mailaccount of via Teams.  

Nieuwe communicatiestructuur
Vanaf januari 2022 werken wij met een nieuwe communicatiestructuur. Deze structuur hebben wij gemaakt op basis van feedback van ouders/verzorgers met als oogpunt; leerlingen steeds meer verantwoording leren dragen voor hun eigen mailbox en de informatie die zij ontvangen. Daarnaast is het een goede voorbereiding op het mbo. Hoe de communicatiestructuur is kunt u hier lezen. 

School e-mailaccount voor leerlingen
Zodra een leerling start bij ons op school, wordt er een school e-mailaccount aangemaakt. Deze is persoonlijk, kan niet gewijzigd worden en blijft de gehele schooltijd bestaan en actief. 

Ouderaccount Somtoday
Voor iedere ouder/verzorger wordt er een account aangemaakt in Somtoday (ons leerlingvolgsysteem). In Somtoday kunt u het lesrooster, het huiswerk, de behaalde cijfers en afwezigheid van uw kind zien. Dit account wordt aangemaakt zodra uw kind start bij ons op school en wordt u per mail toegezonden. 
Bent u uw inloggegevens voor Som kwijt? Stuurt u dan een mail naar; somtoday@kompaancollege.nl. 
 

Documenten

Er zijn op school veel documenten die voor ouders/verzorgers interessant zijn. Om ervoor te zorgen dat door de bomen het bos niet meer gezien wordt, is de Kompaanwiki ontwikkeld. Via deze pagina kan er gezocht worden op een zoekterm die passend is bij informatie of een document. Hieronder staan documenten die veel gebruikt worden door ouders/verzorgers.