lesrooster / lestijden

Op deze pagina geven we uitleg over het lesrooster en de lestijden. Met ingang van schooljaar 2020-2021 heeft leerjaar 1 een basisrooster en dus andere lestijden dan de overige leerjaren. Op deze pagina staat een overzicht van de lestijden per leerjaar en per locatie. 

Wat is mijn lesrooster?

Omdat een lesrooster leerlinggebonden is, kunnen we deze niet online plaatsen. Ga naar Somtoday of Zermelo om jouw persoonlijke lesrooster te zien. Iedere ochtend, uiterlijk voor 07.30 uur, worden de laatste wijzigingen doorgevoerd in Som/Zermelo. Hierdoor is er ruim voor het begin het 1e lesuur te zien is of er roosterwijzigingen is.

Uiteraard doen we ons uiterste best om afwezigheid van docenten zo snel mogelijk te verwerken in Som/Zermelo, om te voorkomen dat leerlingen onnodig (vroeg) naar school komen of tussen uren hebben. Het is daarom belangrijk om het rooster te checken voordat je van huis vertrekt. 

Als ouder(s)/verzorger(s) is het lesrooster ook in te zien door via Som/Zermelo in te loggen met de eigen inloggegevens die voor de herfstvakantie verstrekt worden.

Wat zijn de lestijden?

Het Kompaan College heeft drie locaties en op alle drie de locaties gelden andere lestijden. Dit heeft mede te maken met de invoering van het basisrooster voor leerjaar 1 in schooljaar 2020-2021, maar ook met het feit dat op de locatie Isendoornstraat meerdere scholen gebruiken maken van het betreffende gebouw. Hieronder staan de lestijd per locatie. 

locatie Wijnhofstraat

Leerjaar 1 + Leerjaar 2

 1e / 08.30-09.20 uur
 2e / 09.20-10.10 uur
 Pauze
 3e / 10.30-10.20 uur
 4e / 11.20-12.10 uur
 Pauze
 5e / 12.30-13.20 uur
 6e / 13.20-14.10 uur
Pauze
7e / 14.25 -15.15 uur

Leerjaar 1+2 (mini-rooster)

1e / 09.00-09.30 uur 
2e / 09.30-10.00 uur
3e / 10.00-10.30 uur
Pauze
4e / 10.50-11.20 uur
5e / 11.20-11.50 uur
6e / 11.50-12.20 uur

Leerjaar 3+4

Normaal rooster             
1e / 08.30-09.20 uur      

2e / 09.20-10.10 uur      
3e / 10.10-11.00 uur 
Pauze
4e / 11.20-12.10 uur      
5e / 12.10-13.00 uur      
Pauze

6e / 13.20-14.10 uur
7e / 14.10-15.00 uur

Pauze
8e / 15.15-16.05 uur

mini-rooster
08.30-09.00 uur (1e)

09.00-09.30 uur (2e)
09.30-10.00 uur (3e)
10.00-10.30 uur (4e)
Pauze
10.50-11.20 uur (5e)
11.20-11.50 uur (6e)

Locatie Vorden

Leerjaar 1

1e / 09.00-09.20 uur 
2e / 09.20-10.10 uur
Pauze
3e / 10.30-11.20 uur
4e / 11.20-12.10 uur
Pauze
5e / 12.35-13.25 uur
6e / 13.25-14.15 uur
Pauze
7e / 14.30-15.20uur
8e / 15.20-16.10uur

Leerjaar 2+3+4

1e / 08.30-09.20 uur 
2e / 09.20-10.10 uur
Pauze
3e / 10.30-11.20 uur
4e / 11.20-12.10 uur
Pauze

5e / 12.35-13.25 uur
6e / 13.25-14.15 uur
Pauze
7e / 14.30-15.20 uur

8e / 15.20-16.10 uur

leerjaar 2+3+4 (verkort rooster)

1e / 08.30-09.10 uur 
2e / 09.10-09.50 uur
3e / 09.50-10.30 uur
Pauze
4e / 10.45-11.25 uur
5e / 11.25-12.05 uur
6e / 12.05-12.45 uur
Pauze
7e / 13.15-13.55 uur
8e / 13.55-14.35 uur

locatie Isendoornstraat

Alle leerjaren

1e / 08.20-09.10 uur
2e / 09.10-10.00 uur
3e / 10.00-10.50 uur
Pauze
4e / 11.10-12.00 uur
5e / 12.00-12.50 uur
Pauze
6e / 13.20-14.10 uur

7e / 14.10-15.00 uur
8e / 15.00-15.50 uur

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp