afwezigheid melden

Wanneer u uw zoon/dochter afwezig moet melden in verband met een bezoek aan een specialist (huisarts, orthodontist, chirurg, dermatoloog, etc.) of andere reden, stuurt u dan bij voorkeur een e-mail (zie hieronder) naar de verzuimcoördinator van de locatie waar uw kind les volgt. De afwezigheid wordt door ons geregistreerd in Som en is door u en de leerling altijd na te kijken. 

Verzuim locatie Isendoornstraat 
Contactpersonen: Yvonne Balduk & Greetje Kiezenbrink
E-mail adres: verzuimzutphen@kompaancollege.nl

Verzuim locatie Wijnhofstraat
Contactpersoon: Marja Disbergen
E-mail adres: verzuimzutphen@kompaancollege.nl

Verzuim locatie(s) Vorden
Contactpersoon: Marjan Verkerk
E-mail adres: verzuimvorden@kompaancollege.nl

Voor specifieke meldingen kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons via 0575-590970. 

verlof aanvragen

Wanneer u verlof wilt aanvragen voor uw zoon/dochter in verband met een speciale gelegenheid, vult u dan dit document in. Het ingevulde en ondertekende formulier moet daarna afgegeven  worden bij een medewerker van verzuim of de coach/mentor. Via hen ontvangt u bericht over de ingediende verlofaanvraag.

Het Kompaan en het coronavirus

Mocht een leerling verkoudheidsklachten hebben, ook zeer milde klachten, dan verwachten wij dat ouders/verzorgers dit melden aan school, dat de leerling thuisblijft en dat een coronatest wordt aangevraagd. Totdat de uitslag bekend is blijft de leerling thuis en volgt, daar waar mogelijk, online lessen en zorgt ervoor dat er geen achterstanden optreden met betrekking tot huiswerk. Wanneer een leerling het coronavirus heeft, verwachten wij dat deze uitslag gedeeld wordt met school zodat de juiste maatregelen getroffen kunnen worden. 

Naast alle maatregelen die er al zijn (bij klachten thuisblijven, niezen/hoesten in de ellenboog, afstand houden tot volwassenen, geen handen schudden, etc.) zijn alle gebouwen inmiddels gecontroleerd en voldoen deze aan de eisen die gesteld worden.
Daarnaast ventileren wij de lokalen (en gebouwen) zoals aanbevolen, dragen medewerkers daar waar nodig kuchschermen en is het dragen van mondkapjes toegestaan. Leerlingen dienen hun handen bij binnenkomst van het gebouw en het lokaal te desinfecteren en maken zij aan het begin van elke les hun eigen lestafel (en stoel) schoon met een desinfectiemiddel. Samen houden we elkaar gezond. 

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp