Schoolbestuur

Het Kompaan College wordt bestuurd door stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur; De heer H.J. van der Esch (voorzitter) en mevrouw M.W. van Hattum. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur. Het college van bestuur heeft zijn relatie met de rectoren/directeuren van de scholen geregeld in een managementstatuut.

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.
Achterhoek VO is een samenwerkingsstichting waarbinnen de scholen hun openbare dan wel levensbeschouwelijke identiteit behouden. De stichting bestuurt veertien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek:
Almende College, Baudartius College, Gerrit Komrij College, Ludger College, Kompaan College, MaxX, Metzo College, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Pronova, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Adresgegevens Achterhoek VO
Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
Postbus 429, 7000 AK Doetinchem
Telefoonnummer: 0314-39 41 81

E-mail: info@achterhoekvo.nl
Internet: www.achterhoekvo.nl

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp