kwaliteit

Alle scholen wegen hun prestaties en gaan daarbij uit van gemiddelden. Net als vele anderen presteren wij graag beter dan gemiddeld en om dit doel te bereiken zetten de medewerkers van het Kompaan College zich elke dag optimaal in. Hierdoor kunnen we leerlingen een goede basiskennis meegeven om zo een diploma te behalen, maar ook leren we hen om hun eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

scholen op de kaart

De VO-raad heeft Vensters VO ontwikkeld om scholen in het voorgezet onderwijs verantwoording te laten afleggen over hun eigen beleid en prestaties. Op www.scholenopdekaart.nl zijn de resultaten en cijfers van alle scholen voor iedereen zichtbaar. Voor het Kompaan College staan hier naast slagingspercentages, examencijfers en doorstroomgegevens ook de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders. Ook kunt u hier meer lezen over ons onderwijsbeleid en de bedrijfsvoering.

kwaliteitszorg

In het kader van kwaliteitsverbetering onderzoeken wij systematisch met ouder-, personeels- en leerlingenenquêtes onze kwaliteitszorg. Op basis van de uitkomsten bespreken we de verbeterpunten en proberen die zo goed mogelijk door te voeren binnen onze school. Ook voert de inspectie jaarlijks haar reguliere onderzoek naar kwaliteit uit.

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp