klachtenregeling

Het Kompaan College wil klachten zoveel mogelijk voorkomen. Maar waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt en dat kan aanleiding geven tot klachten. In eerste instantie gaan we ervan uit dat klachten op een eenvoudige manier binnen de school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de coach/mentor of locatie-, team-, afdelingsleider.

Onze school maakt onderdeel uit van stichting Achterhoek VO. Achterhoek VO heeft een stichtingsbrede klachtenregeling. De volledige tekst van deze klachtenregeling is te vinden op www.achterhoekvo.nl. De regeling is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen van velerlei aard zijn.

Om klachten op een goede wijze af te handelen, beschikt de school over interne vertrouwenspersonen. Deze opereren onafhankelijk en onpartijdig, zijn zeer integer en beschikken over de juiste competenties om met mogelijk delicate onderwerpen om te kunnen gaan. Zij zullen altijd nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt voor de klacht. Wanneer het komt tot het feitelijk indienen van een klacht dan zal de interne vertrouwenspersoon helpen om de klacht op de juiste plaats te deponeren en waar nodig begeleiden bij de gesprekken over de klacht. De interne vertrouwenspersoon zal uitermate vertrouwelijk en zorgvuldig met de klacht omgaan. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de interne vertrouwenspersoon de leerling of ouder helpen om de klacht te formuleren voor de externe klachtencommissie van Achterhoek VO.

Interne vertrouwenspersonen - locatie Vorden
Gertjan ten Wolde – g.tenwolde@kompaancollege.nl
Hanneke ter Avest – h.teravest@kompaancollege.nl

Interne vertrouwenspersoon - locatie Wijnhofstraat Zutphen
Jennifer Runs – j.runs@kompaancollege.nl

Interne vertrouwenspersoon - locatie Isendoornstraat Zutphen
Wim Lobeek – w.lobeek@kompaancollege.nl

Externe vertrouwenspersonen
Nicolien Broekhuis - n.broekhuis@outlook.com
Paul Kanters - p.kanters@hccnet.nl

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp