organisatie

Het Kompaan College maakt deel uit van de stichting Achterhoek VO, een stichting voor voortgezet onderwijs met 17 scholen in de Achterhoek. Alle scholen binnen de stichting onderscheiden zich van elkaar, ieder met een eigen sfeer, profiel en levensbeschouwing. De kernwaarden van Achterhoek VO is voor iedereen die verbonden is aan de stichting én is voor iedereen van het Kompaan College het uitgangspunt van handelen.

Meer informatie over de stichting, onze privacy statement, klachtenregeling of (relevante) vacatures? Kijk dan op de onderliggende pagina's.

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp