medezeggeschapsraad

Medezeggenschap is op het niveau van stichting Achterhoek VO aanwezig in de vorm van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Daarnaast heeft het Kompaan College een eigen medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan bestaande uit personeelsleden, ouders en leerlingen. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over allerhande schoolzaken en over een aantal zaken moet de schoolleiding advies of instemming vragen van de MR. De MR vergadert ongeveer 1x per maand. 

leden 2019-2020

De MR voor schooljaar 2019-2020 bestaat uit de volgende leden:
Janine Krabbenborg (voorzitter (OP))
Jacqueline de Jong-Wonnink (voorzitter (OOP))
Heleen Huisman (lid als OP)
Margreeth van Amerongen (lid als OP)
Wim Lobeek (lid als OP)
Pascal Haurissa (lid als OOP)
Thea de Boer (linking pin als OOP / Baudartius College)
Carin Schrader (lid als ouder)
Mirjan Besselink (lid als ouder)
Priscilla Robbers (lid als ouder)

Heb je (ouder of leerling) interesse om toe te treden tot de MR, stuur dan ook een e-mail via het onderstaande e-mailadres.

contact

Voor eventuele vragen, opmerkingen of inzage in notulen, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar mr@kompaancollege.nl.

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp