Centrale Eindexamens

In de maanden april/mei doen de 4e jaars leerlingen van het Kompaan College examen in een praktijkvak en de theoretische vakken die bij het gekozen profiel horen.
Via deze pagina houden we je op de hoogte van allerlei informatie die betrekking heeft op deze belangrijke en misschien wel spannende tijd. 

Graag willen wij je attent maken op de website 'mijneindexamen.nl'

Mijneindexamen.nl is een mobiele webapp voor alle examenleerlingen vmbo, havo en vwo. Deze site is ontwikkeld voor smartphone en tablet, maar is ook via de computer goed toegankelijk.

Op Mijneindexamen.nl stel je je persoonlijke examenrooster samen door een niveau en vakkenpakket te selecteren. Het is ook mogelijk om vakken op een hoger niveau op te nemen in het rooster.

Bij ieder vak staat welke hulpmiddelen zijn toegestaan en na afname verschijnt de link naar het correctievoorschrift. De site geeft hiermee elke leerling een overzicht op maat van zijn/haar examenperiode.

Mijneindexamen.nl geeft ook praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens, syllabi, de slaag-zakregeling, algemene regels en tips. Leerlingen die flexibele digitale examens vmbo bb/kb doen, kunnen hun vakken niet in hun persoonlijk vakkenpakket opnemen, omdat de school verantwoordelijk is voor het rooster. Zij kunnen de app wel gebruiken voor alle overige relevante informatie rondom de voorbereiding en afname van de examens.

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting

Wil je meer informatie over het examenreglement of wil je het Programma van Toetsing en Afname inzien? Kijk dan op deze pagina.

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp