Waarom deze pagina?

Zoals wellicht bekend, is het Stedelijk mavo een onderdeel van het Kompaan College en is de dagelijkse leiding in handen van Roos Willemsen (directeur). Door het ontwikkelen van één VMBO school met locaties in Zutphen en Vorden, zijn de vmbo afdelingen van 't Beeckland in Vorden, Het Stedelijk Zutphen en de mavo van het Baudartius in Zutphen samengegaan. De leerjaren van het Stedelijk mavo faseren uit. Vanaf schooljaar 2022-2023 is er geen Stedelijk mavo meer.

Omdat het Stedelijk mavo organisatorisch onder het Kompaan College valt, hebben we besloten om alle informatie te delen op deze website. Veel informatie die van toepassing is op het Kompaan College is daardoor ook van toepassing op het Stedelijk mavo. Alle documenten (schoolgids, schoolplan, pestprotocol, enz.) en praktische informatie (agenda, vakantierooster, documenten, etc.) zijn terug te vinden op deze website.    

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding op het Stedelijk mavo / Kompaan College is in handen van directeur Roos Willemsen. Samen met drie locatieleiders en zeven coördinatoren geeft zij leiding aan de school. Wanneer je hier klikt, kom je op de pagina met de contactgegevens van de schoolleiding per locatie.

De locatieleider van het Stedelijk mavo is: Boukje Bouwmeister. 

Het Stedelijk mavo valt onder de samenwerkingsstichting Achterhoek VO. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur; Mevrouw M.W. van Hattum (voorzitter) en mevrouw A.C. de Visch Eybergen (bestuursvoorzitter). Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur. Informatie over de stichting is terug te lezen op de pagina "organisatie".

Locatiegegevens

Het Stedelijk mavo
Isendoornstraat 3
7201 NJ Zutphen
telefoonnummer: 0575-590909
e-mail adres: info@kompaancollege.nl

Verzuim
e-mail adres verzuim: verzuim@hetstedelijkzutphen.nl

Contact

Ben je een leerling van het Stedelijk mavo en heb je een vraag? Neem dan contact op met je coach. 

Wil je leerling van het Stedelijk mavo worden of meer weten over onze school? Neem dan per mail contact op met Boukje Bouwmeister.

documenten

Op deze pagina staan belangrijke documenten voor jou, maar ook voor je ouder(s)/verzorger(s). Wanneer we iets belangrijks uitbrengen laten we dat per e-mail of nieuwsbrief weten en vervolgens plaatsen we het betreffende document op deze pagina. 

Sommige documenten (schoolgids, schoolplan, verzuimprotocol, etc.) versturen wij niet per e-mail, maar zijn te openen via een link die wij per e-mail versturen. Ook worden die documenten hieronder geplaatst.

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp