Visie

Op onze school staat de ontwikkeling van elke individuele leerling centraal. Voorop staat het belang van ieder kind om onderwijs te krijgen waarin hij/zij zijn/haar talenten optimaal kan ontwikkelen, zijn/haar schoolloopbaan succesvol op zijn/haar eigen niveau af kan ronden en kansen krijgt op een goede baan en werkomgeving in de toekomst. Ons onderwijs helpt leerlingen zich voor te bereiden voor leven en werken in een complexe samenleving die hoge eisen stelt aan het participeren in allerlei sociale verbanden en levenslang leren. Onze medewerkers hebben hierin een voorbeeldfunctie. Wij bieden de beste werkomgeving voor mensen die onze passie voor onderwijs aan vmbo-leerlingen delen en samen bieden wij onze leerlingen onderwijs waar zij én de omringende omgeving trots op kunnen zijn.

Onze Visie op leren

Wij gaan ervanuit dat een betekenisvolle leeromgeving onze leerlingen echt motiveert om te leren. Door middel van praktijk-realistisch onderwijs en een activerende didactiek zorgen we ervoor dat de leerlingen gemotiveerd en actief aan de slag zijn met de leerstof en daar zelf betekenis aan geven. Wij zijn gericht op het versterken van de leervaardigheden en de leerhouding van leerlingen. Daarbij gaan we uit van het principe dat als het leren duidelijk zichtbaar is voor de leerlingen er een grotere kans is dat leerlingen hun prestaties zelf leren verbeteren (en/of leren van feedback).

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp