PErsoonlijke aandacht op het Kompaan College

Op onze locatie in Vorden hebben leerlingen een mentor en een coach. Op de locaties in Zutphen hebben alle leerlingen een persoonlijke coach. Hieronder kun je lezen wat een mentor/coach is en wat je van hun kan verwachten.

Mentor / Coach locatie Vorden

Iedere klas heeft een mentor en meestal is hij/zij ook jouw coach. Heel soms komt het voor dat je een andere coach hebt dan je mentor. Jullie zien elkaar veel omdat alleen op deze manier jullie elkaar goed leren kennen. Voor jou (en je ouder(s)/verzorger(s)) is de mentor hét aanspreekpunt en kun je daar terecht met al jouw vragen. Eigenlijk kun je je mentor het best vergelijken met je meester of juf op de basisschool.

Driehoeksgesprekken
Iedere acht weken hebben jij en je ouder(s)/verzorger(s) een gesprek met je coach over hoe het met jou gaat en wat jouw doelen zijn.

Mentorles
Elke week heb je mentorles. Deze les staat ook op je rooster. In deze les ben je, samen met je klasgenoten, bezig met het ontwikkelen van het groepsgevoel van je klas. In die les bespreekt de coach belangrijke zaken met je klas en besteedt aandacht aan verschillende dingen zoals bijvoorbeeld hoe gaat het met de sfeer in de klas, hoe leer je voor een toets, hoe maak je een samenvatting, hoe werkt het rooster precies en nog veel meer van dit soort belangrijke kwesties.

Je ziet je mentor/coach dus regelmatig!

Coach locatie Isendoornstraat (mavo-XL)

Op de locaties in Zutphen heeft iedere leerling een coach die maximaal 15 leerlingen begeleidt. Omdat de klassen meestal groter zijn, hebben een aantal klasgenoten een andere coach dan jij. Jouw coach en jij leren elkaar steeds beter kennen door de wekelijkse gesprekken die jullie hebben met elkaar.

Voor jou (en je ouders) is de coach hét aanspreekpunt en kun je daar terecht met al jouw vragen. Eigenlijk kun je de coach vergelijken met je meester of juf op de basisschool.

Individuele gesprekjes
Je spreekt je coach iedere week tijdens een kort individueel gesprekje. Dat gesprekje plant de coach en zie je in jouw rooster op Somtoday staan.

Driehoeksgesprekken
Iedere acht weken hebben jij en je ouders een gesprek met je coach over hoe het met jou gaat en wat jouw doelen zijn.

Coachuur
Eén van de coaches geeft één keer per week aan alle coachleerlingen van jouw klas les. Dat is het coachuur. In die les bespreekt de coach belangrijke zaken met je klas en besteedt aandacht aan verschillende dingen zoals hoe gaat het met de sfeer in de klas, hoe leer je voor een toets, hoe maak je een samenvatting, hoe werkt het rooster precies en nog veel meer van dit soort belangrijke kwesties.

Je ziet je coach dus regelmatig! Je coach is ook belangrijk voor je wanneer je van maatwerk gebruik maakt of gaat maken.

Coach locatie Wijnhofstraat (BBL/KBL)

Op de locaties in Zutphen heeft iedere leerling een coach die maximaal 15 leerlingen begeleidt. Omdat de klassen meestal groter zijn, hebben een aantal klasgenoten een andere coach dan jij. Jouw coach en jij leren elkaar steeds beter kennen door de wekelijkse gesprekken die jullie hebben met elkaar.

Voor jou (en je ouders) is de coach hét aanspreekpunt en kun je daar terecht met al jouw vragen. Eigenlijk kun je de coach vergelijken met je meester of juf op de basisschool.

Individuele gesprekjes
Je spreekt je coach iedere week tijdens een kort individueel gesprekje. Dat gesprekje plant de coach en zie je in jouw rooster op Somtoday staan.

Driehoeksgesprekken
Iedere acht weken hebben jij en je ouders een gesprek met je coach over hoe het met jou gaat en wat jouw doelen zijn.

Coachmoment
Elke dag is er een coachmoment van 9.00 uur tot 9.20 uur. Alle leerlingen zijn dan aanwezig bij hun coach. In deze tijd bespreekt de coach belangrijke zaken zoals hoe de dag eruit ziet en of er bijzonderheden zijn, hoe de sfeer is in de groep, planning van huiswerk en toetsen, manieren waarop je kunt leren, loopbaanoriëntatie en nog veel meer van dit soortschoolzaken.

Je ziet je coach dus regelmatig! Je coach is ook belangrijk voor je wanneer je van maatwerk gebruik maakt of gaat maken.

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp