Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs

Het Kompaan College heeft drie vmbo-leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg (bb), de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en vmbo GL/TL (mavo-XL). De drie leerwegen duren vier jaar en hebben een onderbouw én een bovenbouw van twee jaar. 

Deze leerwegen verschillen van elkaar in niveau en omvang van beroepsgericht en theoretisch onderwijs en bereiden je voor op het MBO.

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp