VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Het Kompaan College heeft drie vmbo-leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg (bb), de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en vmbo GL/TL (mavo-XL en mavo-opstroom). De drie leerwegen duren vier jaar en hebben een onderbouw én een bovenbouw van twee jaar. 

Deze leerwegen verschillen van elkaar in niveau en omvang van beroepsgericht en theoretisch onderwijs en bereiden je voor op het MBO.

de XL van mavo-XL

De mavo-XL is een kleinschalige afdeling binnen het Kompaan College en is voor leerlingen met een mavo of mavo/havo advies. Een mavoleerling is over het algemeen geen leerling die alleen maar met zijn neus in de boeken wil zitten, maar is ook geen leerling die de hele dag met zijn handen wil werken. De meeste mavoleerlingen willen van beiden een beetje en daar hebben wij ons onderwijs op aangepast. Op de mavo-XL leer je naast theorie vooral door te doen. Een mooie combinatie van 'uit je hoofd leren' en 'ervaringen opdoen'. Daardoor wordt  het leren veel leuker!

Je krijgt les in algemene vakken zoals Engels, Nederlands, Duits, wiskunde/rekenen, mens en maatschappij (aardrijkskunde en geschiedenis) en natuur en techniek (biologie en natuur-scheikunde), gymnastiek, kunst en muziek. Naast deze 'gewone' vakken krijg je ook het vak XL. Tijdens deze lessen werk je aan beroepsvaardigheden en leer je door te doen. Leren door te doen realiseren we door leerlingen aan projecten te laten werken waar steeds een duidelijke vraag centraal staat. Deze vraag wordt gesteld door echte opdrachtgevers binnen én buiten de school.  

Door het werken aan deze projecten leer je initiatief nemen, samenwerken, planmatig en zelfstandig werken, presenteren, ondernemen, luisteren en flexibel zijn. Stap voor stap ontdek je waar jouw talenten liggen en wat je leuk vindt. Je kunt steeds beter antwoord geven op de vragen 'wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?'. 

Door het maatwerk op onze school kun je werken in je eigen tempo, op je eigen niveau én op de manier die het beste bij je past. Naast de mogelijkheid tot maatwerk voor jou als persoon, heeft elke leerling iedere dag keuzetijd in het lesrooster. In deze keuzetijd kijk je zelf voor welk vak of aan welk e opdracht je wilt gaan werken. 

Omdat alle leerlingen een beroepsgericht vak volgen, sluit de mavo-XL beter aan op het vervolg onderwijs. Meer dan 90% van de mavo-leerlingen in Nederland gaat na de mavo verder op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Doordat je dan al een beroepsgericht vak hebt gevolgd, is de overstap een stuk eenvoudiger. 

Ook voor leerlingen die een mavo/havo advies krijgen van de basisschool, is de mavo-XL een goede vervolgstap! Binnen het lesprogramma worden leerlingen voldoende uitgedaagd en omdat we maatwerk bieden, kunnen leerlingen één of meerdere vakken het lesprogramma op havo niveau volgen. 

Na vier jaar haal je bij ons een mavo (vmbo gl/tl) diploma mét één extra beroepsvak. Leerlingen die hun diploma behalen op het vmbo gl/tl niveau, stromen op het MBO in op niveau 4. 

mavo-opstroomklas

Vanaf schooljaar 2021-2022 start het Kompaan College (alleen locatie Isendoornstraat) met de mavo-opstroomklas. Dit is een klas voor leerlingen met een mavo-havo advies, die het zien zitten om een stapje extra te zetten. Dit houdt in dat er wat meer huiswerk gegeven wordt en je hier na schooltijd zeker een uur mee bezig bent. Ook is het handig dat je van lezen houdt, dat je goed kan plannen en zelfstandig kan werken. Een leerling in deze klas:

Krijgt les op havoniveau

Leert uit boeken én door te doen

Heeft twee jaar de tijd om uit te vinden welk type onderwijs echt bij hem of haar past. 

Dus wil jij heel graag je havodiploma halen? Meld je dan aan voor de mavo-opstroomklas. Voor schooljaar 2021-2022 is er plaats voor 25 leerlingen. 

mavo-opstroom.JPG
mavo-opstroom schema.JPG

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp