Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs

Het Kompaan College heeft drie vmbo-leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg (bb), de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en
mavo-XL. De drie leerwegen duren vier jaar en hebben een onderbouw én een bovenbouw van twee jaar. 

Deze leerwegen verschillen van elkaar in niveau en omvang van beroepsgericht en theoretisch onderwijs en bereiden je voor op het MBO.

basisberoeps- kaderberoepsgerichte leerweg

Bb- en kb-leerlingen zijn meestal praktisch ingesteld, maar het belangrijkste verschil tussen deze leerwegen is dat in de bb- leerweg het niveau en tempo lager liggen ten opzichte van kb- leerweg. 

In de eerste twee jaar krijg je les in algemene vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, mens & maatschappij (aardrijkskunde en geschiedenis). Daarnaast ga je bij ons op school vanaf de eerste klas aan de slag met beroepsvaardigheden. Je leert initiatief nemen, samenwerken, planmatig en zelfstandig werken, presenteren, ondernemen, luisteren en flexibel zijn. Stap voor stap ontdek je waar jouw talenten liggen en wat je leuk vindt. Je kunt steeds beter antwoord geven op de vragen 'wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?'. 

In de eerste twee jaar (onderbouw) maak je kennis met (een) beroepsgerichte profiel(en). Zo ontdek je wat je leuk vindt, wat bij je past en wat juist niet. Als je les volgt op de locatie aan de Wijnhofstraat dan kies je in het derde jaar één profiel waarin je ook examen doet. Op de locatie in Vorden doe je examen in het profiel D&P.

Leerlingen die hun diploma behalen op het basisberoepsgerichte leerweg niveau, stromen op het MBO in op niveau 2.
Leerlingen die hun diploma behalen op het kaderberoepsgerichte leerweg niveau, stromen op het MBO in op niveau 3 of 4.

Wil je weten welk profiel of praktijkvak je op welke locatie kan volgen? Klik dan hier! Ook wordt een korte uitleg gegeven over de inhoud hiervan.

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp