over ons

Het Kompaan College is één sterk regionaal vmbo, waarin het beste zit van het vmbo van Ulenhofcollege ‘t Beeckland, het vmbo van het Stedelijk en de mavo van het Baudartius College in Zutphen. Het Kompaan College biedt onderwijs aan leerlingen met een basisschooladvies vmbo basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- of gemengde leerweg, mavo en mavo/havo.

Wij bieden ons onderwijs aan op (nu nog) drie locaties, namelijk: Vorden (bb/kb en mavo-XL), Zutphen locatie Wijnhofstraat (bb en kb) en locatie Isendoornstraat (mavo-XL en mavo-opstroom). 

missie

Leren door doen is onze aanpak. Op het Kompaan College leren leerlingen binnen én buiten de school. We werken daarom samen met bedrijven in onze omgeving, de omgeving is de school. Hierdoor leren leerlingen voor beroepen van de toekomst en is het onderwijs tegelijkertijd aangesloten bij de belevingswereld van onze leerlingen. Leerlingen leren in een inspirerende leeromgeving met een toekomstgerichte uitstraling. Een leeromgeving waar de vakmensen van de toekomst worden opgeleid, waar de leerlingen én de regio samen trots op zijn. Een vmbo-school om trots op te zijn, een school waarin leerlingen leren om trots op zichzelf te zijn.

visie

Onze visie
Op onze school staat de ontwikkeling van elke individuele leerling centraal. Het belang van ieder kind staat voorop om onderwijs te krijgen waarin hij zijn talenten optimaal kan ontwikkelen, zijn schoolloopbaan succesvol op zijn eigen niveau af kan ronden en kansen krijgt voor een goede baan en werkomgeving in de toekomst. Ons onderwijs helpt leerlingen zich toe te rusten voor leven en werken in een complexe samenleving die hoge eisen stelt aan het deelnemen in allerlei sociale verbanden en levenslang leren. Onze medewerkers hebben hierin een voorbeeldfunctie. Wij bieden de beste werkomgeving voor mensen die onze passie voor onderwijs aan vmbo-leerlingen delen en samen bieden wij onze leerlingen onderwijs waar zij én de omringende omgeving trots op kunnen zijn.

Onze visie op leren
Wij gaan ervanuit dat een betekenisvolle leeromgeving onze leerlingen echt motiveert om te leren. Door middel van praktijk-realistisch onderwijs en een activerende didactiek zorgen we ervoor dat de leerlingen gemotiveerd en actief aan de slag zijn met de leerstof en daar zelf betekenis aan geven. Wij zijn gericht op het versterken van de leervaardigheden en de leerhouding van leerlingen. Daarbij gaan we uit van het principe, dat als het leren duidelijk zichtbaar is voor de leerlingen er een grotere kans is dat leerlingen hun prestaties zelf leren verbeteren (en/of leren van feedback).

onze speerpunten

Het onderwijs dat aangeboden wordt op het Kompaan College is in ontwikkeling. De komende jaren wordt toegewerkt naar het aanbieden van een eigentijdse, nieuwe vorm van onderwijs waarin de volgende onderwijs ontwerp principes verankerd zitten:

Sluit aan bij jouw talent!
Wij halen in ons onderwijs de omgeving binnen en gaan actief de omgeving in zodat leerlingen binnen én buiten de school leren en werken aan echte opdrachten, zij leren door te doen en ervaren en hierop te reflecteren (praktijk-realistisch leren).

Sluit aan bij wat jij nodig hebt!
Wij maken persoonlijke leerroutes voor leerlingen zodat elke leerling op zijn eigen niveau onderwijs volgt (maatwerk).

Sluit aan bij jouw wereld!
Door het bieden van uitdagingen en door de kracht van feedback helpen wij leerlingen om hun prestaties te verbeteren (leren zichtbaar maken).

Bovenstaande onderwijs ontwerpprincipes helpen het Kompaan College het onderwijsaanbod en de extra ondersteuning in de school vorm te geven. Daarnaast geven zij richting aan zowel de cognitieve als sociale ontwikkeling van de leerlingen.

sluit aan bij jouw wereld.JPG (1)
sluit aan bij wat jij nodig hebt.JPG
sluit aan bij wat jij nodig hebt.JPG (1)
Techniek

Ik hoor en ik vergeet,
ik zie en ik onthoud,
ik doe en ik begrijp