Een nieuwe school voor een nieuwe manier van leren!

Een kompaan is iemand die met jou samenwerkt en we willen onze leerlingen graag buiten de school laten leren, bij bedrijven bijvoorbeeld. Vandaar dat we graag met bedrijven in contact komen. Het Kompaan College staat voor aansluiten bij de interesses en talenten van leerlingen, maar daarnaast ook voor het aansluiten van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de regio. We weten tenslotte dat vmbo-leerlingen bijna altijd blijven wonen en werken in de regio waar zij opgroeiden.

Leren door Doen in praktijk-realistisch onderwijs

Op het Kompaan College is de praktijk leidend! Uitgangspunten voor ons onderwijs zijn, leren door doen, vroeg kennismaken met praktijkvakken en vroeg kennismaken met de mogelijkheden die de arbeidsmarkt in de regio biedt. Daarom willen we leerlingen zoveel mogelijk in bedrijven en instellingen aan leeropdrachten laten werken en vindt het onderwijs, daar waar mogelijk, plaats bij bedrijven/instellingen in de regio. Ook willen we graag nauw samenwerken met mensen uit de praktijk zodat het onderwijsprogramma bijgesteld kan worden en kan blijven ontwikkelen zodat dit nog beter aansluit bij de praktijk.

Op school werken de leerlingen aan basisvaardigheden, in de onderbouw eerst op algemeen niveau en na de keuze voor een profiel wordt dit steeds meer gespecialiseerd. Docenten kunnen delen uit het lesprogramma onderwijzen maar u, als werkgever, natuurlijk ook!

Het Kompaan College brengt de praktijk in de school maar gaat ook actief de praktijk in. Onze leerlingen voeren leeropdrachten uit zoals bijvoorbeeld; het organiseren van plaatselijke evenementen, het runnen van een zorg- of doe-het-zelfwinkel, een kapperszaak of restaurant. Leerlingen krijgen hierdoor de kans om te laten zien wat hun talenten zijn en ontwikkelen hier zelfvertrouwen en gevoel van trots mee.

Wij zijn ervan overtuigd dat initiatieven als deze ertoe leiden dat de directe omgeving/regio het vmbo gaat omarmen en de leerlingen de omgeving/regio waar ze wonen.


Het Kompaan College en uw bedrijf?
We horen graag van u hoe wij ons onderwijs beter aan kunnen laten sluiten bij het bedrijfsleven. Daarnaast willen wij graag met u in gesprek over een mogelijke samenwerking tussen uw bedrijf/instelling en het Kompaan College. Deze samenwerking kan wat ons betreft op verschillende manieren, denkt u bijvoorbeeld aan;

Verzorgen van gastlessen
U verzorgt gastlessen over uw bedrijf/instelling waardoor leerlingen enthousiast kunnen worden voor uw branche. Met name voor 1e en 2e jaars leerlingen is dit een goede manier om hen te laten ontdekken welke beroepen er zijn, wat ze leuk vinden en wat bij hen past.